רישיון עסק וסקר נגישות

רקע

כיום רוב העסקים במדינת ישראל  מחוייבים ברישיון עסק

הרישיון נדרש עבור עסקים חדשים ועבור עסקים קיימים אשר מבקשים לבצע שינוי.

לצורך קבלת רישיון העסק מבוצעות הפעולות הבאות

שרטוט העסק המבוקש.

הכנת מפת מדידה.

סימון סידורי הבטיחות בעסק.

סימון ושרטוט מערכות האינסטלציה והסניטציה.

הכנת סקר נגישות לעסק.

הגשת התוכניות במס' העתקים למח' רישוי עסק

התוכניות מועברות לרשויות הבאות:כיבוי אש,איכות הסביבה,משרד הבריאות,משטרה וכדומה.....

 

עיקר ההליך

עריכת פגישת הכרות בעסק ללא מחוייבות.

יעוץ והדרכה.

במידה והוחלט על המשך טיפול

נערוך את התוכניות לרישיון עסק ע"פ דרישת הלקוח.

נארגן את כל הניירת הנדרשת לשם הגשת הבקשה.

נדאג לפתיחת תיק במח' רישוי עסק.

החומר מועבר לכל אחת מהרשויות הרשומות מעלה ע"י נציגי העירייה.

אישור הרשויות מועבר לרישוי עסק לאחר ביצוע כל דרישותיהם בפן התכנוני והביצועי.

מעקב אחר הבקשה ברשויות ע"י נציג החברה.

קבלת רישיון עסק

טיפ

לפני השכרת נכס לשם פתיחת עסק יש לוודא:

אין חריגות בניה בנכס.

תחום העסק מתאים ליעוד ע"פ התב"ע.

בעסק קיים יש להימנע משינויים מבניים..דבר אשר עלול לגרום להגשת תוכנית חדשה עבור רישיון העסק.​