top of page

שימוש חורג לגן ילדים

אחד השירותים הניתנים ע"י החברה הינו  הגשת תוכניות לשימוש חורג עבור גני ילדים.

רוב גני הילדים הפרטיים ממוקמים באזורי מגורים אשר מכח זה מחויבים בהסדרת שינוי יעוד  של המבנה( בו ממוקם הגן) באופן זמני לגן ילדים.

שינוי יעוד זמני זה מכונה שימוש חורג.

השימוש חורג ניתן לתקופות ממוצעות בין 3 עד 10 שנים.

ניתן לתאם פגישת יעוץ טרם פתיחת גן הילדים ולקבל הנחיות תכנוניות וביצועיות טרם פתיחתו.

חברתנו מספקת שרותי רישוי והתרי בניה עבור מאות גני ילדים במגזר הפרטי.

 

להלן השירותים אשר ניתנים ע"י נציגי החברה:

      1. פגישת יעוץ וסיוע באיתור מבנים המותאמים לגני ילדים.

      2. סיוע בהתמודדות מול התנגדויות שכנים.

      3. תאום במבנה ובדיקתו טרם הגשת התוכניות לרשויות המוסמכות(בדיקת יתכנות).

      4. תכנון והכנת תוכניות הגשה אדריכליות עבור גני ילדים.

      5. טיפול בהיתרי בניה עבור הרחבת גני ילדים קיימים וחדשים.

      6. טיפול בקבלת שימוש חורג עבור גני ילדים חדשים וקיימים .

 

לקבלת ייעוץ נרחב , צרו קשר עם נציגי החברה 03-9345768

קבצי גני ילדים לעיון

ההלוח העברי 45 , מודיעין

bottom of page